Entradas populares

martes, 28 de mayo de 2013

Me

Delinéame, degústame, desdóblame, descríbeme, desnúdame, dibújame, conóceme, deséame, alucíname, tócame , escúchame, silénciame, píntame, decórame, imagíname, cántame, adórame, piénsame, recuérdame, provócame, recórreme, grítame, muérdeme, víbrame, extasíame, sedúceme, bésame, reconfórtame, reconóceme, conquístame, enamórame, acércame, aléjame, excítame, explórame,  pruébame, acaríciame,  apréndeme, róbame, enciéndeme, préndeme, devórame,   suéñame, tómame, víveme, ámame...tu, contigo, en ti y a través de tus letras.